صنعت ساختمان - مرداد 96

تهران، نمایشگاه بین المللی تهران سالن 8-9 غرفه 177 - 21 تا 24 مرداد

 

حضور شرکت گل آذین در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در سال 96 همراه بود با حضور دیگر شرکتهای مرتبط با دیوار های سبز که به صورت نمایانی بر تعداد آنها در این نمایشگاه افزوده شده بود .

تمام شرکتهای شرکت کننده از تکنولوژیهای مختلفی استفاده میکردند که در این بین دیوار های سبز شرکت گل آذین دارای ویژه گی های منحصر به فردی است

 

بیشتر بدانید . . .

صنعت ساختمان - مرداد 95

تهران، نمایشگاه بین المللی تهران سالن 8 غرفه 38 - 22 تا 25 مرداد

شرکت آرایه سبز گل آذین در شازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور فعال داشت .دکوراسیون زیست گرا و دیوارهای زنده گیاهی روشی برای آشتی با طبیعت می باشد که  استقبال مراجعه کنندگان حاکی از این موضوع است.

بیشتر بدانید . . .

گل و گیاه تهران - مهر 94

تهران، بوستان گفتگو - 18 تا 23 مهر

شرکت آرایه سبز گل آذین در هفتمین دوره برگزاری نمایشگاه گل و گیاه پاییزی تهران حضور فعال داشت و محصول دیوار سبز هوشمند که ترکیب فناوری با طبیعت بود بسیار مورد استقبال بازدیدکنندگان و مسئولین قرار گرفت.

بیشتر بدانید . . .

صنعت ساختمان - مرداد 94

تهران، نمایشگاه بین المللی تهران سالن 25B غرفه 14 - 18 تا 21 مرداد

شرکت آرایه سبز گل آذین در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور فعال داشت . دیوارهای سبز هوشمند که ترکیب فناوری با طبیعت می باشد مورد استقبال بیش از 12000 نفر از بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفت.

بیشتر بدانید . . .