صنعت ساختمان - مرداد 94

تهران، نمایشگاه بین المللی تهران سالن 25B غرفه 14 - 18 تا 21 مرداد

شرکت آرایه سبز گل آذین در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران حضور فعال داشت . دیوارهای سبز هوشمند که ترکیب فناوری با طبیعت می باشد مورد استقبال بیش از 12000 نفر از بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار گرفت.