گل و گیاه تهران - اردیبهشت 94

تهران، بوستان گفتگو - 21 تا 26 اردیبهشت

شرکت آرایه سبز گل آذین در سیزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه گل و گیاه تهران حضور فعال داشت و محصول دیوار سبز هوشمند که ترکیب فناوری با طبیعت بود بسیار مورد استقبال بازدیدکنندگان و مسئولین قرار گرفت.