مراحل ساخت دیوار سبز هوشمند

فیلم کوتاه نحوه ساخت دیوار سبز (Green Wall) هوشمند خود نگهدار، توسط شرکت آرایه سبز گل آذین و تصاویر نهایی پروژه بعد از نصب،