دیوار سبز فضای باز (فاز 1)

دیوار سبز نمای ساختمان مرکزی شهرداری لواسان (فاز 1)

همواره استفاده از دیوار سبز یا دیوار سبز عمودی و گاهی هم عنوان می شود گرین وال در نمای ساختمان های اداری مزیت بوده است.

دیوار سبز علاوه بر ایجاد چشم انداز طبیعی و سبز که قطعا زیبایی و لطافت را تداعی می کند ، میتواند باعث ایجاد سایه بر روی نمای ساختمان شده و جذب نور خورشید را به حداقل برساند و موجبات کاهش انرژی گرمایی جذب شده در تابستان را فراهم کند

استفاده از دیوار سبز در زمستان نیز باعث کم شدن اتلاف انرژی از داخل به بیرون شده و در این رهگذر میزان انرژی زیادی را صرفه جویی می شود .

در این راستا استفاده از دیوار سبز که با نام های مختلفی عنوان میشود مانند دیوار زنده گیاهی / دیوار سبز عمودی / باغ عمودی و ... از قدمت بالایی برخوردار نیست و به تازگی با بالا رفتن آگاهی مردن نسبت به مزیت استفاده از این گونه دیوار سبز بسیار متداول شده است و البته گران شدن دیگر عناصر استفاده شده در نما  هم کمک به سزایی در استفاده  و همه گیر شدن دیوار سبز داشته است .

شرکت آرایه سبز گل آذین در منطقه لواسان بر روی نمای بیرونی ساختمان شهر داری این منطقه یک دیوار سبز با حدود 60 متر مربع مساحت را برپا کرده است. این دیوار سبز که بهچراغ رشد نیز مجهز است میتواند سرمای هوای منطقه در زمستان را که در حدود 18 درجه زیر صفر است را تحمل کرده و هیچگونه اسیبی  ندیده است.

شوک های حرارتی یعنی محدوده  حرارتی که در زمستان تا 18 درجه زیر صفر و در تابستان 35 درجه نیز ثبت شده است میتواند بیشتر گونه های گیاهی را آسیب زده و یا از بین ببرد.

دیوار سبز این امکان را به شما میدهد که در محدوده کمی با تراکم بالا بتوانید اقلامی را در کنار هم قرارداده و هم از زیبایی آنها استفاده کنید و تجمع امکانات و سیستم ها  باعث استفاده بهینه از آب و انرژی شده و امکان برپایی دیوار سبز را به شکل مطلوبتر ایجاد می کند.