ورودی ساختمان اطلس فرمانیه

دیوار سبز هوشمند داخل لابی ساختمان اطلس فرمانیه  

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در ساختمانهای مدرن و هوشمند امروزی یکی از راهکارهای زیرکانه جهت استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در نمای ساختمانها و ورودی برجها خواهد بود. پروژه دیوار سبز ورودی برج اطلس فرمانیه نمایش دکوراسیون بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.