دیوار زنده گیاهی سالن گذرنامه فرودگاه امام خمینی

دیوار سبز هوشمند داخل لابی ساختمان اطلس فرمانیه  

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در محیط های عمومی و با اهمیت  امروزی یکی از راهکارهای زیرکانه می باشد،  استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در دکوراسیون های محیطی خواهد بود. پروژه دیوار سبز سالن گذرنامه در فرودگاه امام خمینی نمایش دکوراسیون بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.