دیوار سبز ورودی پاساژ چیچیکا

دیوار سبز هوشمند در بونیک نوید پاساژ چیچیکا 

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در محیط های شیک و پر رفت آمد پاساژها و مراکز خرید شیک امروزی یکی از راهکارهای زیرکانه می باشد،  استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در دکوراسیون های محیطی یا میکرو دیزاین خواهد بود. پروژه دیوار سبز هوشمند در ویترین بوتیک نوید و ورودی پاساژ چیچیکا  نمایش دکوراسیونی خاص بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.