دیوار سبز مسکونی در سعادت آباد

دیوار سبز هوشمند مسکونی در سعادت آباد  

استفاده از دیوارهای زنده گیاهی یا همان دیوار سبز در محیط مسکونی امروزی یکی از راهکارهای زیرکانه برای آرامش و زیبایی می باشد،  استفاده از دیوار سبز عمودی و ایجاد تفاوت در دکوراسیون های محیطی یا دکوراسون زیستی خواهد بود. پروژه دیوار سبز هوشمند در منزل مسکونی لوکس در منطقه سعادت آباد حاصل دکوراسیونی خاص بواسطه معماری زیستی با استفاده از دیوار سبز می باشد.