دیوار سبز

دیوار سبز فضای باز (فاز 1)

دیوار سبز نمای ساختمان مرکزی شهرداری لواسان (فاز 1)

همواره استفاده از دیوار سبز یا دیوار سبز عمودی و گاهی هم عنوان می شود گرین وال در نمای ساختمان های اداری مزیت بوده است.

دیوار سبز علاوه بر ایجاد چشم انداز طبیعی و سبز که قطعا زیبایی و لطافت را تداعی می کند ، میتواند باعث ایجاد سایه بر روی نمای ساختمان شده و جذب نور خورشید را به حداقل برساند و موجبات کاهش انرژی گرمایی جذب شده در تابستان را فراهم کند

ادامه مطلب