ورودی سبز ساختمانی

در گذر زمان و با بالا رفتن آگاهی عموم مردم نسبت به فواید و مزایای فضای سبز در پیرامون محل زندگی ، اهمیت ایجاد و استفاده از المانهای طبیعی در محیطهای مسکونی بیشتر از هر زمانی رخ نمایی می کند. در این راستا و با توجه به اقبال عمومی مردم به هر چه بیشتر آمیخته کردن محیط زندگی خود با گیاهان ، شرکت آرایه سبز گل آذین با استفاده از تجربیات خود نسبت به طراحی و ساخت و اجرای فضا های سبز ورودی ساختمانها اقدام کرده است. حیاط ورودی ساختمانهای شمالی نمونه خوبی از محیطهای قابل استفاده برای ورودی های سبز بوده و می توان المانهای زیبایی را در انها اجرا کرد .

بیشتر بدانید . . .