آبیاری مخصوصا زمانیکه منابع آبی بسیار محدود بوده و یا امکان رفتگی اب در محیط های بسته اهمیت دارد آز موارد بسیار مهم کشاورزی آپارمانی خواهد بود . استفاده از پمپ ها  و دریپر  و اتصالات متعدد و متنوع در ایجار شبکه ابیاری میتواند متضمن رشد با کیفیت بستر کشت شما باید .

هیچ محصولی یافت نشد.