ساخته شده از چوب طبیعی کاج

قابلیت رنگ در طیف های مختلف

بسار خوش ساخت و ظریف

با طرح و ابزار کاری کلاسیک