کاشت کاکتوس در مجموعه گل آذین به صورت همیشگی ادامه دارد و در این راستا چندین گونه کاکتوس متوسط  و بلند نیز جهت تزیین باغچه های داخلی  و جهت استفاده طراحان محترم در اختیار  و عرضه میباشد .