گیاهان تزئینی در انواع و سایز های مختلف در مجموعه گل آذین بفروش میرسد

شرایط محیطی گلخانه گل آذین اعم از نور  و دما و رطوبت بسیار با محیط آپارتمان یکی بوده و نگهداری گیاهان در این شرایط آنها را با محیط آپارتمانها سازگار خواهد کرد

یکی از مشکلات خرید گیاهان آپارتمانی از گلخانه ، عدم انطباق آنها با محیط خانه میباشد که این مهم توسط ما در گلخانه گل آذین برطرف شده است .