زیبایی ، یکی از عمومی‌ترین مزیت دیوار های سبز  می‌باشد ولی در نگاه کلی با رویکرد توسعه  فضای سبز در محیط زندگی ایجاد می‌شود. کنسولهای سبز به کاهش دمای هوا در تابستان از طریق عملیات فتوسنتز و تصفیه هوا با به دام‌انداختن ذرات معلق آلودگی و همچنین تصفیه گازهای مخرب در محیط کمک می‌کند. با توجه به لایه‌ هوای به دام‌افتاده در بین برگها و تبخیر آب از طریق سطح برگ گیاهان، کنسولهای سبز بعنوان یک متعادل کننده دما و رطوبت هوای محیط شناخته شده است. بر این اساس کیفیت هوای داخل آپارتمان‌ها و ادارات متاثر از تعداد مجموعه های سبز به کارگرفته شده در این محیط ‌ها می‌باشد. کنسول سبز آلاینده‌های موجود در هوا، مانند تولوئن، اتیل بنزن، زایلن و دیگر ترکیبات آلی فرار را حذف می‌کند. با توجه به سپری شدن 80 تا 90% زمان شهروندی در فضای محدود و بسته محل کار و منزل، کیفیت هوای مورد تنفس بسیار با اهمیت می‌باشد( Reitze 1998   و Jenkins et al. 1992 )  یکی از عمده ترین مزایای کنسول سبز حذف و جذب نویزو سرو صدا با فرکانس پایین و بالا بوده  و با توجه به این قابلیت  بیش از 30 سال است که برای کاهش آلودگی صوتی در آمریکا و اروپا در کنار دیگر مواد جاذب و ضد آکوستیک، در محیطهای اداری و مسکونی استفاده می‌گردد. (Minke 1982)

در تحقیقات انجام شده در سال )  1987 ( Honeyman)  داخل  ساختمان‌ها، پوشش گیاهی باعث افزایش چشمگیری بر سلامتی افراد می‌گردد. همچنین مطالعات در سال  Kapla   ) 2001)  در رابطه با دسترسی بصری افراد به پوشش‌های گیاهی مختلف در محیط کار منجر به افزایش رضایت شغلی و بالاتر بردن بهره‌وری شده است. در سال 1983 Ulrich)  ) افزایش سرعت بهبود بیماران پس از عمل جراحی در محیط درمانی مجهز شده با کنسولهای سبز مورد آزمایش قرار گرفته و تایید شده است.

کنسولهای سبز در زندگی شهری جدید باعث ایجاد اصطلاح کشاورزی شهری شده است. چرا که با تجهیز این کنسولها می توان به کاشت سبزیجات و میوه‌ها در محیط شهری و سرپوشیده اقدام کرد. استفاده از کنسولهای سبز در جهت کشت گیاهان دارویی مناسب با نیارمندی ساکنین واحد مورد استفاده، تاثیر قابل توجهی در درمان بیماریهای با قابلیت خود درمانی دارد .